Progress

Szkolenia dla Centrum Edukacyjnego PROGRESS

Zakres szkoleń: ekonomia, marketing, negocjacje, biznesplan, warsztat wzmacniający postawy przedsiębiorcze.

Centrum Edukacyjne PROGRESS jest firmą szkoleniowo-doradczą realizującą certyfikowane i akredytowane projekty szkoleniowe z zakresu m.in. biznesu, szkoleń zawodowych, językowych i IT.

Celem naszej współpracy trwającej od kwietnia 2018 jest realizacja szkoleń przygotowujących przyszłych przedsiębiorców do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas współpracy z firmą PROGRESS miałam przyjemność opracować merytorycznie oraz graficznie materiały szkoleniowe oraz prowadzić praktyczne szkolenia i warsztaty z zakresu:

  • Ekonomia: mechanizmy popytu i podaży rynkowej, polityka fiskalna, modele podatkowe, analiza rentowności firmy, prognozy finansowe,
  • Marketing: potrzeby rynkowe, segmentacja klientów, marketing mix, analiza SWOT, badania marketingowe, strategie marketingowe, budowanie marki,
  • Biznesplan: struktura i znaczenie biznesplanu, prognoza wielkości sprzedaży i przychodów, rachunek zysków i strat, skuteczne ubieganie się o dotacje,
  • Negocjacje: style komunikacji, asertywność, proces negocjacji, Batna, bariery negocjacyjne, kryzysy, taktyki negocjacji, model Harwardzki,
  • Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcy: kompetencje przedsiębiorcy, przywództwo vs zarządzanie, zarządzanie czasem, biznesowy savoir-vivre.

Szkolenia Pani Katarzyny mają charakter warsztatowy, angażujący uczestników przez liczne ćwiczenia, w efekcie czego przyszli przedsiębiorcy otrzymują praktyczną wiedzę oraz użyteczne rozwiązania do wykorzystania w planowanej aktywności biznesowej. Uczestnicy z dużym uznaniem odnieśli się do profesjonalizmu oraz kompetencji trenerki, a także cenili otwartość i dobrą atmosferę szkolenia.

Barbara ŁatkaCentrum Edukacyjne PROGRESS