Przygotowanie strategii firmy

Biznesplan i przygotowanie
strategii firmy
RUCH & NATURA

Zakres współpracy: doradztwo z zakresu optymalizacji podatkowej i przygotowanie strategii firmy

Kiedy poznałam panią Krystynę Nobilec, zobaczyłam, co to znaczy pasja i profesjonalizm. Jedynym elementem niezbędnym do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej było wsparcie finansowe na start. Jednak w starciu z maszynerią urzędową Pani Krystyna dwukrotnie przegrała w wyścigu o dotację.

Wtedy rozpoczęłyśmy współpracę, dzięki której powstał BIZNESPLAN zawierający istotne dla Ruch & Natura elementy:

  • Analiza SWOT definiująca mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia z otoczenia,
  • Segmentacja klientów z uwzględnieniem seniorów oraz osób z problemami rehabilitacyjnymi,
  • Dywersyfikacja usług na stacjonarne oraz wyjazdy z jogą,
  • Polityka cenowa oraz atrakcyjny system lojalnościowy dla klientów,
  • Prognoza przychodów oraz plan rozwoju przedsięwzięcia,
  • Wybór modelu podatkowego najkorzystniejszego dla planowanego modelu biznesowego.

W naszej pracy zajęłyśmy się aspektami najważniejszymi dla Pani Krystyny pod względem przygotowania strategii firmy. Podczas kilku burz mózgów, które wykonałyśmy, powstał prawdziwy biznesplan, czyli scenariusz na firmę Ruch & Natura.

Ruch & Natura Krystyna Nobilec to marka sama w sobie i ekspert w dziedzinie holistycznego rozwoju człowieka.
Z ogromną przyjemnością obserwuję wdrożenie strategii firmy i rozwój tego biznesu.

Pani Katarzyna skonsultowała mój pomysł na biznes. Podczas kilku spotkań zrobiłyśmy burzę mózgów w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla mojej firmy. Pani Kasia w jasny sposób przedstawiła mi systemy podatkowe i pomogła dokonać najkorzystniejszego wyboru. Ponadto dzięki doradztwu przygotowałam biznesplan oraz uzyskałam dotację na otwarcie mojej firmy. Zanim podjęłam współpracę z panią Katarzyną dwukrotnie bezskutecznie ubiegałam się o dofinansowanie na otwarcie działalności. Za trzecim razem skorzystałam z profesjonalnej pomocy Pani Kasi co zostało zwieńczone sukcesem.

Krystyna NobilecRuch & Natura