dotacje na rozwój firm

Dla kogo dotacje na rozwój firm?

Ostatnio niemal codziennie dostaję zapytania gdzie znaleźć dotacje na rozwój firm.

W spotach reklamowych uśmiechnięte twarze zachęcają „Tylko jeden raz napisz wniosek o fundusze europejskie” lub „Robiłeś trudniejsze rzeczy”, więc przedsiębiorcy pytają. A ja odpowiadam.

Fundusze unijne są przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców.

Aby sprawdzić, czy możesz ubiegać się o wsparcie finansowe, należy odpowiedzieć na kilka pytań.

1. Do jakiego sektora firm zalicza się Twój biznes?

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnienie średnioroczne pracowników to mniej niż 10 osób i przychody netto lub suma bilansowa są mniejsze lub równe 2 mln EUR.
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnienie średnioroczne pracowników to mniej niż 50 osób i przychody netto lub suma bilansowa są mniejsze lub równe 10 mln EUR.
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnienie średnioroczne pracowników to mniej niż 250 osób i przychody netto są mniejsze lub równe 50 mln EUR lub suma bilansowa jest mniejsza lub równa 43 mln EUR.
 • Duże przedsiębiorstwo – wszystkie pozostałe, które nie wpisują się w wyżej wymienione kryteria.

2. Jak długo prowadzisz firmę?

 • Do 24 miesięcy.
 • Powyżej 24 miesięcy.

3. Jaki typ dofinansowania Cię interesuje?

 • Dotacje na rozwój firm (pomoc bezzwrotna).
 • Pożyczki na warunkach preferencyjnych (pomoc zwrotna).

Zacznę od kilku słów na temat pomocy bezzwrotnej, czyli takiej, której nie trzeba zwracać.

Dotacja na start firmy to często 100% planowanego przedsięwzięcia, czyli np.: zakładam firmę budowlaną, potrzebuję na ten cel 25.000 PLN i otrzymuję 25.000 PLN. Przedsiębiorcy, którzy „zakładali firmę z dotacji” nabrali przekonania, że dotacja oznacza „dostanę tyle, ile potrzebuję”. Dalszy rozwój firmy wymaga jednak od przedsiębiorcy zaangażowania własnych środków. I niestety nie istnieją bezzwrotne dotacje na rozwój firmy, które byłyby finansowane w 100%.

Dotacje na rozwój firmy pokrywają około 40–80% inwestycji, w zależności od rodzaju konkursu. Czy to mało, czy może dużo? Pozostawiam to pytanie do odpowiedzi samym zainteresowanym. Bez udziału funduszy unijnych, rozwijając firmę i inwestując 1 mln PLN, kosztuje cię to słownie: cały jeden milion złotych. A korzystając ze wsparcia dla przedsiębiorców, może Cię to kosztować nie więcej niż 600.000 PLN. Czy to się opłaca? Sprawdź sam :).

Może się zdarzyć, że planowane przez Ciebie przedsięwzięcie nie jest w danym okresie finansowane z żadnego projektu unijnego lub – jak jeden z moich klientów – nie chcesz korzystać z funduszy, ponieważ wiąże się to z wieloma formalnościami. Masz plan na rozwój, małe ryzyko niepowodzenia i gwarantowaną stopę zwrotu. Możesz w tej sytuacji skorzystać z pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców, czyli kredytu / pożyczki na warunkach preferencyjnych. Co to znaczy preferencyjnych?

Pożyczka na warunkach preferencyjnych to kredyt dla przedsiębiorcy przeznaczony na rozwój firmy. Taki kredyt można uzyskać łatwiej niż w banku oraz na znacząco lepszych warunkach spłaty w porównaniu do oferty komercyjnej. Posłużę się tu przykładem kredytów oferowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (MARR S.A. w Krakowie). Pożyczka jest pozbawiona prowizji i opłat dodatkowych, spłata rat może zostać odroczona o 6 miesięcy, a następnie rozłożona na okres od 60 do 84 miesięcy. Nie jest wymagany wkład własny. A oprocentowanie jest rzędu 1,87–4,07% dla przedsiębiorców i do 5,87% dla start-upów.

4. Czy chcesz skorzystać z programu ogólnokrajowego czy regionalnego? Gdzie zlokalizowana jest firma?

Wsparcie w programach ogólnopolskich jest przeznaczone dla wszystkich firm bez względu na lokalizację.
Wsparcie w programach regionalnych (wojewódzkich) otrzymują przedsiębiorstwa, których siedziba lub oddział są zarejestrowane na terenie danego województwa.

5. Jakie jest przeznaczenie dofinansowania?

Portal Funduszy Europejskich co miesiąc przedstawia ofertę funduszy przeznaczonych dla przedsiębiorców. W wydaniu z listopada 2019 ogłoszono, że otwarte są w sumie 22 konkursy z programów ogólnopolskich i 56 konkursów z programów regionalnych. Są to konkursy, do których nabór wniosków będzie miał miejsce na przełomie 2019/2020. Poniżej przedstawiam obszary, których dotyczą dofinansowania:

 • badania i rozwój,
 • innowacje,
 • ochrona środowiska,
 • energetyka – odnawialne źródła energii,
 • nauka i edukacja,
 • rewitalizacja obszarów miejskich,
 • wsparcie szkoleniowe i doradcze dla firmy i pracowników,
 • przekwalifikowanie pracowników,
 • aktywizacja społeczna,
 • profilaktyka zdrowotna,
 • infrastruktura społeczna,
 • internacjonalizacja firmy,
 • rozwój firmy.

Jeśli interesuje Cię konkretny konkurs, szczegółowe informacje w wyszukiwarce Funduszy Unijnych.