ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE – dofinansowanie nowego miejsca pracy

Celem projektu ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE jest refundacja kosztów zatrudnienia poniesionych przez pracodawców przy zawieraniu umowy o pracę z nowym pracownikiem. Jest to szansa dla pracodawcy i pracownika na sfinansowanie współpracy.

1. PRACODAWCO CO ZYSKUJESZ?

– refundację kosztów zatrudnienia 2200 – 5500 zł brutto brutto przez okres od 3 do 12 m-cy*,
– wykwalifikowanego pracownika, który ukończył bezpłatne szkolenie związane ze stanowiskiem pracy.

* Wysokość oraz okres dofinansowania  różni się w zależności od województwa.

2. PRACOWNIKU CO DLA CIEBIE?

– indywidualne wsparcie zawodowe w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
– pakiet szkoleń, który wzmocni Twój potencjał, poziom kompetencji i kwalifikacji,
– zdobycie pracy marzeń u wybranego pracodawcy.

Mapa dostepności funduszy dot. zatrudnienia subsydiowanego.

zatrudnienie susydiowane

* Jeśli Twoje województwo nie znajduje się na mapie, napisz do nas: zatrudnienie@forconcept.pl
Sprawdzimy dostępność funduszy unijnych w twoim rejonie.

3. DLA KOGO ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE?

Dla pracodawców:

dla przedsiębiorców z sektora MŚP,
– spełniających warunek: wartość netto zatrudnienia przez ostatnie 12 m-cy nie może być malejąca, tzn. musi zostać zachowany wymóg osiągnięcia wzrostu netto liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, pracodawca nie może zwolnić pracownika, a następnie wnioskować o dofinansowanie na zatrudnienie nowego pracownika.

Obowiązki pracodawcy:

– po ustaniu zatrudnienia subsydiowanego (x mies.), pracodawca jest zobowiązany do przedłużenia umowy o pracę na kolejne x mies. na tych samych warunkach,
– podczas trwania zatrudnienia dofinansowanego, pracodawca będzie składać co miesięczne rozliczanie na podstawie dokumentów tj. potwierdzenia przelewów tj. pensja, ZUS, podatek, po przedstawieniu w/w dokumentów następuje refundacja kosztów.

Dla przyszłych pracowników:

– posiadających status osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo,

Obowiązki osoby zatrudnianej:

– uczestnictwo w spotkaniach z doradcą zawodowym, mentorem oraz ukończenie szkolenia,
– podjęcie zatrudnienia.

4. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE

– zgłoszenie się kandydata poszukującego pracy – wypełnienie dokumentacji projektowej (formularz, umowa),
– etap szkoleń pracownika,
– podpisanie umowy o zatrudnienie subsydiowane przez pracodawcę,
– zatrudnienie pracownika.

JEŚLI PLANUJESZ ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA
I CHCESZ SKORZYSTAĆ Z DOFINANASOWANIA ZATRUDNIENIA

zgłoś się do nas:

– sprawdzimy możliwość finansowania zatrudnienia subsydiowanego w Twoim rejonie,
– pomożemy w złożeniu dokumentów  ze strony pracownika jak i pracodawcy,
– przeprowadzimy Cię przez całą procedurę aplikacyjną w celu uzyskania dotacji.

Kontakt: zatrudnienie@forconcept.pl

Zatrudnienie subsydiowane to program mający na celu wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.  Skorzystaj już dziś!